Anmälan om webbkund

Gäller anmälan en annan person?