E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande serveringstillstånd kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i e-tjänsterna databehandlas för administration av ärendet hos Västerås stad. Om du vill ha information om dina lagrade personuppgifter kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och be att få prata med personuppgiftsansvarig. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här