Välkommen till E-tjänster gällande serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos Serveringstillstånd kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i bolaget
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal 
Du som webbkund kan även registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.