Ansökan om tillstånd 

 - Stadigvarande serveringstillstånd
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande serveringstillstånd.
 Ett stadigvarande serveringstillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller lagar,
 krav och regler för alkoholservering.

 Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande serveringstillstånd och du söker på
 samma sätt som för restauranger.

 
Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.
 
 - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 
Ett tillfälligt serveringstillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.

 - Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
 Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du skall arrangera en personalfest eller
 föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap.

 - Komplettera ansökan 
 Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för
 att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument
 som du redan skickat in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera ansökan.

 - Ändringar i gällande serveringstillstånd 
 Här kan du som redan har ett serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet.
 Det kan gälla ändrade öppettider, typ av servering, drycker eller liknande. Använd det användarnamn
 och lösenord du fått från Västerås stad för att logga in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.