Bekräfta information. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Du kommer att faktureras en ansökningsavgift när denna ansökan skickats in.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext