Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden, dvs företaget eller organisationen.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Ansökningsavgiften för ett tillfälligt
serveringstillstånd är för närvarande 4450 kr för första dagen, för ytterligare dag 1100 kr per dag.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Bolagsnamn     
Adress     
Postadress          
Telefon    
E-post  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->