Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan - Tillstånd till slutet sällskap
Serveringstillfälle Du kommer att faktureras en ansökningsavgift.
Avgiften är för närvarande 1100 kr för ett tillstånd vid ett tillfälle.
Avser ansökan fler än ett tillfälle till samma slutna sällskap uttas en avgift på 200 kr/extra tillfälle.
Datum
    
Tid from t o m          
Uppgifter om sökande Serveringsställe
Persnr/Orgnr     Namn     
Namn      Gatunamn   Nr  
Gatuadress      Postnummer      Postort     
Postnummer      Postort      Telefon      Antal gäster     
Telefon   Faxnr   Lokal  
E-post     
Typ av alkohol Arrangemang
Spritdrycker Vin Starköl Servering till  
Andra jästa alkoholdryckerTyp av servering  
Serveringsansvariga
Personnr                  NamnBeskrivning av matutbud, övriga upplysningar
1         
2    
3    
4    
Bilagor till ansökan Beskrivning av bilaga
1.  
2.  

Personuppgiftslagen:Genom att registrera dina uppgifter samtycker du enligt personuppgiftslagen (PuL)
till att information lagras sparas och bearbetas i kommunens register.
Läs mer om PuL på www.vasteras.se
 
 
Avbryt
Skicka in ->>